KSM Białystok


10.10.2016

poniedziałek

Ewangelia na dziś

Łk 11, 29-32 Znak Jonasza

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».
Oto słowo Pańskie.

jonah-and-the-whale

Zastanów się!

 • Na początku modlitwy przyjmij taką postawę ciała, która pozwoli Ci modlić się przez kilkadziesiąt minut. Weź kilka głębszych oddechów. Uświadom sobie, że się zatrzymałeś. Zobacz, co jeszcze w Tobie gdzieś „pędzi”, może przed czymś ucieka. Poczuj swoje ciało. Przypomnij sobie, po co się zatrzymałeś – aby się modlić. Modlić się, to znaczy spotkać z Bogiem. Podjąć z Nim dialog. Ty chcesz wypowiedzieć swoje serce, ale On też chce mówić do Ciebie. Może będą też momenty wspólnego milczenia, trwania we wzajemnej obecności. Twojej przy Bogu i Boga przy Tobie.
 • Rozpocznij znakiem krzyża. Poproś Boga, aby wszystkie Twoje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu. Zaproś Ducha Świętego, aby Cię prowadził i objawiał Jezusa.
 • Jaka jest moja wiara? Czy proszę Boga o spektakularne znaki specjalnie dla mnie, czy raczej staram się szukać potwierdzenia Bożej obecności w swojej codzienności?
 • Kto w moim otoczeniu jest dla mnie znakiem?
 • Czy mogę powiedzieć o sobie, że jestem dla kogoś znakiem, który świadczy o istnieniu i miłości Boga?
 • Prośba: o łaskę dostrzegania codziennych znaków Bożej obecności.
 • Znak. W czasach Starego Testamentu Bóg poprzez znaki prowadził swój lud wybrany, który po wyjściu z Egiptu doświadczał Bożej opieki. Te liczne znaki potwierdzały obecność Boga wśród Izraela. Również wielu Proroków prosiło Boga o to, aby dał im znak. Dzięki tym konkretnym znakom pochodzącym od Pana łatwiej im było uwierzyć w działanie Boga i Jego łaskawość. Znaki pochodzące od Pana dodawały im otuchy i wzmacniały ich wiarę. Czy dostrzegasz Boże znaki? Jakie masz doświadczenie Bożych znaków w codzienności?
 • Znak Jonasza. Chrystus odnosząc się do znaku Jonasza wskazuje, że chodzi Mu o znak głoszenia słowa przez proroka Jonasza, który wzywał mieszkańców Niniwy do nawrócenia. Ludzie z Niniwy dzięki nawoływaniu Jonasza nawrócili się i zaczęli czynić pokutę. Głos proroka został usłyszany i przyjęty, a głos samego Boga jest odrzucany. Jezus nie tylko głosił Boże królestwo, wzywał do nawrócenia, ale znakami nadchodzącego królestwa stawały się liczne uzdrowienia i uwolnienia, których dokonywał. Wezwanie do nawrócenia i oczyszczenia serca jest ciągle aktualne, wiec spójrz na swoje życie i poproś Pana o to czego dzisiaj potrzebujesz, aby przyjąć w swoim życiu Jezusa, i słowo, które głosi. Bo właśnie w Chrystusie Bóg dał nam największy znak swojej miłości.
 • Codzienne znaki. Człowiek otoczony jest Bożymi znakami obecności Pana w całym wszechświecie, znakami Jego istnienia, Jego zatroskania o człowieka. Bożej miłości, która tak bardzo dba o nas, o Ciebie. Tych znaków jest tak wiele, a człowiek ich nie dostrzega. Jakie dostrzegasz znaki Bożego działania w swoim życiu? Bóg daje nam codziennie dużo znaków, poprzez różne sytuacje i osoby pojawiające się w naszym otoczeniu… Dlatego Panu nie chodzi o to, że nie chce dawać znaków, bo daje nam je nieustannie. Chrystusowi chodzi o umiejętność odczytywania Bożych znaków. Tak jak uczynili to choćby mieszkańcy Niniwy. Ważne jest zobaczenie, dostrzeżenie znaku, odczytanie go i pójście za nim. Chodzi o to, żeby umieć odczytywać nie tylko wielkie, lecz te małe znaki, które otrzymujemy w codzienności. Trzeba być tylko wrażliwi na codzienne znaki i umieć je odczytywać.
 • Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – lęku, niepewności ale może i nadziei na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z przyjacielem.
 • Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy „Ojcze nasz”.
 • Po modlitwie poświęć kilka chwil na refleksję jak Ci się modliło. Co Ci pomagało. Co przeszkadzało w spotkaniu.
 • Zachęcamy, byś zapisał sobie refleksje po modlitwie, jakieś szczególne poruszenia czy myśli, które będą takim swoistym dziennikiem duchowym z tych rek. Te zapiski mogą Ci pomóc zobaczyć drogę, po której Pan Cię prowadzi, ścieżki, po których On idzie z Tobą przez życie.

Żródło
Żródło – Aleksandra Jastrząb

Komentarz do Ewangelii

Jakże często prosimy Boga o znaki, dzięki nim łatwiej uwierzyć w Jego łaskawość, przychylność, a czasem nawet w samo istnienie. Dzięki znakom czujemy się lepiej, mamy pewność, że Bóg jest przy nas. Ale, czy żądanie znaku nie jest poniekąd wystawianiem Boga na próbę?

Największym i ostatecznym znakiem Boga dla człowieka była śmierć i zmartwychwstanie Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Równocześnie w tym znaku Bóg chciał nam pokazać ile jest w stanie poświęcić z miłości do człowieka, z troski o jego życie wieczne.

Będąc w stałej łączności z Bogiem nie będziemy potrzebować spektakularnych znaków Jego obecności, gdyż będziemy dostrzegać ją w codzienności, interpretując wydarzenia z życia, spotykane osoby i tzw. zbiegi okoliczności, które świadczą o Bożej Opatrzności.

To Chrystus i Jego życie powinny być dla nas znakiem, Jego mądrość jest większa od mądrości Salomona, a śmierć i zmartwychwstanie potężniejsze od znaku Jonasza. Tu jest coś więcej… dlatego my jako uczniowie jesteśmy wzywani, aby światło Ewangelii kierować tak, aby inni mogli widzieć przede wszystkim chwałę Syna Bożego.

Żródło

<<<< Ewangelia z dnia wczorajszego  Ewangelia na dzień następny >>>>