KSM Białystok


Rok 2015


27 lutego – 1 marca – Sesja Zarządów KSM w Koszalinie
13 marca – 14 marca – Udział w Zbiórce Żywności Caritas „Tak pomagam”
16 maj – Krajowa Rada KSM w Warszawie
16 maj – II Otwarty Turniej Piłki Nożnej – oddział przy parafii Królowej Rodzin w Białymstoku
25 maj – „Rewolucja Macierzyństwa” – konferencja naukowa
30 maj – V Festyn Rodzinny przy parafii Królowej Rodzin w Białymstoku – oddział przy parafii Królowej Rodzin w Białymstoku
21 czerwca – Festyn Rodzinny przy parafii św.Anny w Białymstoku
31 sierpnia – „Tornister pełen uśmiechów” – udział w akcji Caritas Archidiecezji Białostockiej
7 września – pierwsze powakacyjne spotkanie Zarządu KSM
15 września – pierwsze powakacyjne spotkanie członków KSM AB
10 października – Uroczysta Sesja Zarządów KSM w Krakowie – Rocznica XXV reaktywacji KSM w Polsce
14-16 października – IV Dni Godności Życia
1 listopad – Akcja „Znicz” – oddział przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku
10 listopad – udział w V Białostockim Marszu Niepodległości.
18 listopad – wieczór z Błogosławioną Karoliną Kózkówną
21 listopad – wizyta przedstawicieli Zarządu KSM w Krynkach
12 grudnia – Spotkanie formacyjne z księdzem Zbigniewem Kucharskim
12-13 grudnia – Udział w Zbiórce Żywności – „Tak Pomagam”
22 grudnia – spotkanie opłatkowe KSM AB