KSM Białystok


Duchowość


Cechy duchowości KSM

1. Katolickość – źródłem jest Pismo Św., Liturgia i Tradycja Kościoła.
2. Formacja podstawą działania – każdy musi posiadać solidne podstawy, by na nich budować różne osiągnięcia.
3. Integralność – cechą naszego Stowarzyszenia jest prowadzenie takiego stylu życia, który pozwoli nam się uporządkować wewnętrznie i wzrastać.

Elementy formacji

– Eucharystie i Adoracje Najświętszego Sakramentu,
– Medytacja,
– Notatnik pracy nad sobą,
– Sakrament Pokuty,
– Spotkania formacyjne.

10 zasad KSM-owicza

1. Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swej rodzinie i swym środowisku
2. Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie
3. Kształć swój umysł, swą wolę, swe serce
4. Szanuj swą godność, bądź czysty i prawy
5. Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej
6. Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim
7. Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny
8. Dbaj o zdrowie i sprawność fizyczną, uprawiaj ćwiczenia fizyczne, nie używaj napojów alkoholowych
9. Bądź gospodarny, oszczędny, cudze dobro szanuj
10. Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie