KSM Białystok


Komisja Rewizyjna


Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Wojciech Paweł Wilczewski
Członek: Ewa Gołębiewska
Członek: Patryk Roger Zabrocki