KSM Białystok


Białystok – Koło Akademickie przy Uniwersytecie w Białymstoku


Nasi ludzie

Mgr Łukasz Kalisz – asystent w Katedrze Historii Wychowania UwB
opiekun naukowy Akademickiego Koła Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy UwB
kontakt: lukaszk@uwb.edu.pl

Kim jesteśmy?

Powstaliśmy spośród członków KSMu, oraz Duszpasterstwa Akademickiego. Formą naszej organizacji nawiązujemy do kół katolickiego stowarzyszenia młodzieży, które funkcjonują od lat przy uczelniach w całej Polsce. Zarejestrowanie na uczelni daje nam szersze pole do działania i więcej instrumentów dzięki którym możemy sprawniej realizować swoje cele. Choć w nazwie mamy tylko „KSM”, funkcjonujemy jedna z grup Duszpasterstwa akademickiego – spotykamy się w piwnicach akademickich, działamy pod opieką i wsparciem tamtejszych księży zajmujących się centralnym ośrodkiem duszpasterstwa akademickiego przy katedrze. Jesteśmy dzieckiem obu tych grup, które zrodziło się z marzeń o robieniu wielkich rzeczy. Zrzeszamy studentów, którzy nie wstydzą się swojej wiary i chcą zadbać o własny rozwój intelektualny i duchowy. Mamy spory zapał do pracy, czego wyrazem są podejmowane przez nas inicjatywy. Założeniu Koła przyświecał zamiar działania w murach białostockich uczelni, szerzeniu wsród środowiska akademickiego chrześcijańskich wartości oraz afirmacja mądrego życia, opartego na poszanowaniu godności ludzkiej, pielęgnowaniu ideałów i wykorzystywaniu potencjału młodości. Chcemy aby Uniwersytet był dla studentów miejscem nie tylko podręcznikowej nauki lecz przede wszystkim miejscem prawdziwej wymiany myśli i poglądów, miejscem gdzie bada się sprawy ważne i najważniejsze.

Nasza historia – krótka, lecz intensywna 🙂

Udało nam się ukonstytuować prawnie nasze koło na uczelni zaledwie rok temu. Od tego czasu zaangażowaliśmy się w projekcje filmowe, a także poświeciliśmy pierwszemu, dużemu dziełu – konferencji naukowej pt „(R)ewolucja macierzyństwa”. Było to wydarzenie z którego jesteśmy dumni, ponieważ udało nam się przeprowadzić je na wysokim poziomie, zapewniając miedzy innymi transmisję na żywo, czy tworząc własna stronę internetowa konferencji (na której można obejrzeć fotorelacje i transmisję z wydarzenia) do odwiedzenia której serdecznie zapraszamy –> www.rewolucjamacierzynstwa.pl.
Sukces tego wydarzenia inspiruje nas do tego aby kontynuować cykl debat z hasłem (R)ewolucja w przyszłości. Aktualnie angażujemy się w organizacje Dni Godności Życia, na które juz dziś serdecznie zapraszamy.

Jeżeli szukasz grupy, do której mógłbyś/mogłabyś przynależeć, rozwijać się w niej, działać i wykorzystywać w pełni swoje studenckie lata – zapraszamy Cię serdecznie! Zawsze jest dobry moment aby do nas dołączyć 🙂

Napisz do nas:

E-mail: ak.ksm.uwb@gmail.com