KSM Białystok


Historia


Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży nie wyłoniło się tak nagle spod ziemi… Istnieje i działa już długi czas. Co więcej: jego korzenie sięgają jeszcze czasu zaborów, kiedy to Polska nie istniała na mapach Europy.

Kościół, interesując się kwestią społeczną, pod koniec XIX wieku dostrzegł potrzebę utworzenia organizacji zrzeszającej ludzi świeckich podejmujących się apostolstwa Kościoła hierarchicznego. Papież Pius X w swoich encyklikach, w latach 1903 i 1905, podał podstawy teologiczne i organizacyjne Akcji Katolickiej. Jego następca Pius XI zaproponował strukturę organizacyjną w encyklice „Ubi arcano”.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zjednoczono wszystkie organizacje młodzieżowe w Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej. W 1928 r. utworzono Komisję Episkopatu do spraw Akcji Katolickiej. Dwa lata później erygowano Naczelny Instytut Akcji Katolickiej. Główną uroczystość AK ustalono na święto Chrystusa Króla, a patronem został obrany św. Wojciech. W kolejnych latach biskupi powoływali organizacje w diecezjach. W 1934 r. ujednolicono stowarzyszenia wchodzące w skład AK – utworzono 4 „kolumny” zrzeszające młodzież męską i żeńską oraz kobiety i mężczyzn w całej Polsce. Liczebność osób wchodzących w skład Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej osiągała nawet ćwierć miliona! Działalność KSMM i KSMŻ, pod hasłem „Budujmy Polskę Chrystusową”, prowadzona była na 4 płaszczyznach: religijnej, kulturalno-oświatowej, charytatywnej i społeczno-politycznej.

Niestety działalność Akcji Katolickiej została przerwana przez II Wojnę Światową. Członkowie brali czynny udział w ruchu oporu nie szczędząc krwi ani życia. Po wojnie istniejące w niektórych diecezjach organizacje młodzieżowe wchodzące w skład AK zostały ostatecznie w 1953 r. rozwiązane. Represje za działalność były surowe. Wielu członków odsiadywało wyroki w więzieniach, a kilku nawet straciło życie. Mimo rozwiązania organizacji spotkania KSM-owiczów odbywały się nieoficjalnie, m.in. prowadził je ks. Karol Wojtyła.

Po roku 1989 inicjatorem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży był ks. Antoni Sołtysik. Konferencja Episkopatu Polski wydała dnia 10 X 1990 r. dekret powołujący do życia KSM jako organizację ogólnopolską, a w roku 1993 zatwierdziła statut. Ojciec Święty Jan Paweł II z radością przyjął fakt odrodzenia się KSM.
Obecnie KSM istnieje prawie we wszystkich diecezjach. Z ramienia Episkopatu Polski opiekunem jest ks. bp. Henryk Tomasik.