KSM Białystok


Poznaj KSM


Jesteśmy organizacją istniejącą w Białymstoku od 6 stycznia 2009 roku. Jak każda grupa religijna mamy swoją odrębność – coś, co sprawia, że akurat w naszej wspólnocie ktoś może znaleźć miejsce dla siebie. Zatem co nas wyróżnia spośród innych?
Do nas – KSMowiczów wielki autorytet Jan Paweł II skierował 15.04.1995 r. te słowa:

„Nie wstydźcie się waszych ideałów – wręcz przeciwnie, głoście je i brońcie ich! Liczy na was Chrystus, liczy na was Pani Jasnogórska, liczy na was Kościół. Liczy na was i potrzebuje was Polska! Właśnie jako KSM” – obok takich słów nie sposób przejść obojętnie. Traktujemy to jako duchowy testament pozostawiony przez papieża. Skoro on na nas liczył, nie możemy go rozczarować. Musimy, a przede wszystkim chcemy, działać tak, aby on był z nas dumny. Aby widział, że podejmujemy się wielkiego dzieła – i to dzieło realizujemy.

Jesteśmy stowarzyszeniem – a więc formalną organizacją katolicką, działającą w oparciu o zatwierdzony przez władzę kościelną statut. Stowarzyszenie, w odróżnieniu od grup i wspólnot, zapewnia i zabezpiecza skuteczność działania apostolskiego. Wynika to ze stałości form organizacyjnych.

Jednym z naszych zadań jest przecież rozbudzanie w członkach odpowiedzialności za Kościół. Nie jest to możliwe bez działania zaplanowanego, uporządkowanego. Przyświeca nam hasło, że „zorganizowanemu złu może przeciwstawić się jedynie zorganizowane dobro”.