KSM Białystok


Jak założyć oddział?


Jak założyć KSM? To naprawdę proste. W każdej parafii, szkole czy uczelni znajdzie się grupka osób, którzy chcą w życiu czegoś więcej!

Skontaktujcie się z Zarządem Diecezjalnym  – dowiecie się, czym jest KSM, jak należy prowadzić formację, jakie działania można podejmować i jak przeszkolić chętnych do założenia oddziału.

Zbierzcie grupę zakładającą oddział – wymagane jest 5 osób oraz ksiądz asystent (w przypadku uczelni lub szkoły trzeba mieć także opiekuna – nauczyciela lub katechetę).

Wspólnie przeprowadzimy spotkanie założycielskie. Wytłumaczymy Wam zadania i cele stowarzyszenia, charakter organizacji,  ustalicie stały termin i miejsce spotkań, przeprowadzimy pierwsze wybory kierownictwa oddziału.

Po spotkaniu założycielskim i wyborach kierownictwa zostanie wydana decyzja o powołaniu oddziału KSM przy Waszej parafii.

Kto nie idzie naprzód, a nawet stoi, ten cofa się. KSM-owicz taki być nie może!