KSM Białystok


Hymn KSM


Hej do apelu stańmy wraz e h e
Budować Polskę nową! e C G D
Ojczyzna wolna wzywa nas G C G e
Do pracy ręką głową a C G D
Nie wydrze nam jej żaden wróg e h e
Tak nam dopomóż Bóg! (bis) e a C / e h e (bis)

Młodzieży Polskę nową twórz
Potężną Bogu miłą
Gdy z nami Bóg przeciw nam któż
On jest najwyższą siłą
Zwyciężym znój i stromość dróg
Tak nam dopomóż Bóg! (bis)

Sztandarem naszym będzie Krzyż
Co ojców wiódł do chwały
I nas powiedzie także wzwyż
Gdzie buja orzeł biały
Ojczyźnie spłacim święty dług

Tak nam dopomóż Bóg! (bis)