KSM Białystok


09.10.2016

niedziela

Ewangelia na dziś

Łk 17, 11-19 Wiara uzdrowionego cudzoziemca

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei.
Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami».
Na ich widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom». A gdy szli, zostali oczyszczeni.
Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin.
Jezus zaś rzekł: «Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec».
Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».
Oto słowo Pańskie.

one-leper-thanks-jesus-0002830-full

Zastanów się!

 • Na początku modlitwy przyjmij taką postawę ciała, która pozwoli Ci modlić się przez kilkadziesiąt minut. Weź kilka głębszych oddechów. Uświadom sobie, że się zatrzymałeś. Zobacz, co jeszcze w Tobie gdzieś „pędzi”, może przed czymś ucieka. Poczuj swoje ciało. Przypomnij sobie, po co się zatrzymałeś – aby się modlić. Modlić się, to znaczy spotkać z Bogiem. Podjąć z Nim dialog. Ty chcesz wypowiedzieć swoje serce, ale On też chce mówić do Ciebie. Może będą też momenty wspólnego milczenia, trwania we wzajemnej obecności. Twojej przy Bogu i Boga przy Tobie.
 • Rozpocznij znakiem krzyża. Poproś Boga, aby wszystkie Twoje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu. Zaproś Ducha Świętego, aby Cię prowadził i objawiał Jezusa.
 • Prośba o łaskę charyzmatycznej wiary i ufności wobec Bożego działania.
 • „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!” – te słowa stały się modlitwą dziesięciu trędowatych, którzy prosili Chrystusa o uzdrowienie, o łaskę cudu w ich osobistym życiu. Te słowa zawierały w sobie wiarę w moc Mistrza, Nauczyciela, o którym tak wiele słyszeli,a teraz spotkali Go osobiście. Wyrażały też bezgraniczne zaufanie wobec Chrystusa, który przyszedł do ludu jako Zbawiciel. Spróbuj zobaczyć siebie blisko Chrystusa… gdzie Jesteś? Co robisz? Jak Ty wyrażasz swoją wiarę w Chrystusa – Syna Bożego? Zachęcam by dziś będąc blisko Chrystusa prosić Go z wiarą o to czego mi najbardziej brakuje, co jest moją najpilniejszą potrzebą, abym podążał jeszcze bardziej w codziennym życiu właściwą drogą…
 • „ …Padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu”. Chrystus uleczył wszystkich proszących o uzdrowienie. W tym przypadku cud nie nastąpił natychmiast, ale był procesem. Podobnie może dziać się w naszym życiu. Kiedy prosimy nie zawsze otrzymujemy natychmiast, nieraz uzdrowienie następuje po latach. Pomocą jest ufność pokładana w Bogu i charyzmatyczna wiara. Tylko jeden z trędowatych widząc, że został uleczony wrócił do Jezusa, aby osobiście wyrazić Bogu swoją wdzięczność. Umiał prosić, otrzymywać i dziękować, dlatego można powiedzieć, że jego uzdrowienie dokonało się w pełni. Jak to wygląda w twoim życiu? Staraj się w codzienności chwalić Boga za otrzymane dary, radować się nimi i świadczyć wobec innych jak dobry jest Pan.
 • Czy potrafię dziękować Bogu za łaski jakimi mnie obdarza? Czy w ogóle dostrzegam to co jest darem Boga?
 • Czy moje pragnienia, które przedstawiam Bogu są jedynie nastawione na polepszenie mojego życia na ziemi? W moich modlitwach proszę o nieustanne przemianę mojego serca i kształtowanie mojej duszy?
 • Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – lęku, niepewności ale może i nadziei na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z przyjacielem.
 • Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy „Ojcze nasz”.
 • Po modlitwie poświęć kilka chwil na refleksję jak Ci się modliło. Co Ci pomagało. Co przeszkadzało w spotkaniu.
 • Zachęcamy, byś zapisał sobie refleksje po modlitwie, jakieś szczególne poruszenia czy myśli, które będą takim swoistym dziennikiem duchowym z tych rek. Te zapiski mogą Ci pomóc zobaczyć drogę, po której Pan Cię prowadzi, ścieżki, po których On idzie z Tobą przez życie.

Żródło – ks.Marcin Modrzejewski
Żródło – Aleksandra Jastrząb

Komentarz do Ewangelii

Jedynie Samarytanin, poganin, który na dodatek nie wykonuje do końca polecenia Chrystusa (został oczyszczony w drodze, a żydowscy kapłani na oczy go nie widzieli) pada na twarz przed Jezusem i dziękuje mu za przywrócenie życia, gdyż tak trzeba rozumieć tę sytuację. A gdzie pozostali? Miedzy Samarytaninem, a nimi jest jedna drobna różnica – oni zostali uzdrowieni na ciele, Samarytanin zaś ponad to otrzymał uzdrowienie duszy i przemianę serca. Idź, Twoja wiara cię uzdrowiła.

Żródło – ks.Marcin Modrzejewski

<<<< Ewangelia z dnia wczorajszego  Ewangelia na dzień następny >>>>