KSM Białystok


1% podatku dla KSM

Posted on by dajarek


Bez nazwy-2

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Białostockiej, o to krótka instrukcja co zrobić, by nam pomóc 🙂

Środki uzyskane z tytułu 1% przeznaczone będą na szerzenie i upowszechnianie chrześcijańskich wartości, w szczególności wspieranie działalności formacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej młodzieży. A ponadto na kształtowanie i przygotowywanie młodzieży do podejmowania funkcji publicznych, aktywnego angażowania się w życie społeczne i obywatelskie, propagowanie postaw patriotycznych. Zamierzamy m.in. przygotowywać młodzież do prowadzenia działalności gospodarczej, rozwijać zainteresowania i talenty młodych ludzi m.in. poprzez organizację dla nich szkoleń, warsztatów, zawodów sportowych, konferencji, sympozjów itp.

 

Bez nazwy-3

This entry was posted in Uncategorized.