KSM Białystok


XVIII Pielgrzymka Mężczyzn do Krypna


Tradycyjnie, jak co roku, na początku maja organizowana jest Piesza Pielgrzymka Mężczyzn do Krypna. Tegoroczna XVIII pielgrzymka wyruszy z Białostockiej Katedry w sobotę 7 maja o godz. 7:30 pod hasłem dziękczynienia za dar beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Pragniemy wspólnie wędrując do Sanktuarium Matki Bożej w Krypnie podziękować za Wielki Pontyfikat Karola Wojtyły i prosić o wszelkie łaski potrzebne na każdy dzień. Ukoronowaniem pątniczej wędrówki będzie uroczysta Msza św. celebrowana w Krypnie o godz. 18:00.

Zapisy organizowane są na trasie – całkowity koszt pielgrzymki to 5 zł. Istnieje także możliwość zapisania się na autokar powrotny – w cenie 10 zł.