KSM Białystok


Zakończenie Akcji Poczta Miłosierdzia


– Dzieci, które doświadczyły przemocy i nieraz widziały brutalną śmierć bliskich, mają łzy w oczach, kiedy dostają kolorowy list ze słowami „kocham cię” – mówi ks. Rafał Cyfka z organizacji PKwP.

Strapionych pocieszać

Wszystko co piękne kiedyś się kończy. Tak też po 7 tygodniach przyszedł moment uroczystego zakończenia akcji “Poczta Miłosierdzia”. Przez 7 tygodni wierni z terenu archidiecezji białostockiej pisali listy do chrześcijan prześladowanych na Bliskim Wschodzie i Afryce, wypełniając w ten sposób uczynek miłosierdzia wobec duszy: strapionych pocieszać.

Nadszedł czas podsumowań

Akcja zakończyła się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego podczas Eucharystii pod przewodnictwem arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Homilię do zebranych w Sanktuarium skierował biskup płocki Piotr Libera.

Nawiązując do zakończenia akcji, Bp Piotr Libera podkreślił, że świat uratować może tylko „powrót do chrześcijaństwa i jego zasad, które przejawiają się w prostych gestach solidarności”.

Podczas procesji z darami przedstawiciele szkół i parafii naszej archidiecezji złożyli 63 skrzynki, w których znajdowało się 4445 listów, w tym 1831 rysunków, 2213 listy w języku polskim, 357 w języku angielskim, 20 w języku hiszpańskim, 12 po francusku, 7 po niemiecku, 2 w języku rosyjskim, 1 po turecku.

Akcja podsumowana została podczas konferencji prasowej 5 kwietnia. Był to moment oficjalnego zakończenia akcji. Poprowadzili ją przedstawiciele Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży – organizatora akcji: ksiądz asystent Wojciech Kapica, Patrycja Marczak oraz Małgorzata Karpiesiuk. W wydarzeniu udział wzięli również zaproszeni goście Jolanta Dziekońska, katechetka z XI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku wraz z uczniami oraz gość specjalny ksiądz Rafał Cyfka z organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Ksiądz Rafał Cyfka nakreślił dramatyczną sytuację chrześcijan w krajach Afryki oraz przekazał wyrazy wdzięczności archidiecezji białostockiej za wszelką pomoc, okazane zainteresowanie i troskę o wspólnoty chrześcijan na terenach ogarniętych konfliktami i prześladowaniami. Zapewnił też, że część listów zostanie przekazana wspólnotom chrześcijan na tamtych terenach już w maju.

Podczas akcji sprzedano 900 obrazkowych Pism Świętych dla dzieci. Dochód ze sprzedaży jednego Pisma Świętego pozwoli na zakup 4 Pism Świętych w krajach misyjnych. Gdzie dla wielu dzieci to jedyny elementarz do nauki języka.

Słowa, które leczą

– Dzieci, które doświadczyły przemocy i nieraz widziały brutalną śmierć bliskich, mają łzy w oczach, kiedy dostają kolorowy list ze słowami „kocham cię”. To naprawdę daje nadzieję – mówi ksiądz Rafał Cyfka z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Na zakończenie konferencji listy zostały uroczyście przekazane księdzu Rafałowi przez księdza Wojciecha Kapicę oraz młodzież.

Autor tekstu: Jarosław Sokół, wiceprezes KSM Białystok

Zakończenie i Podsumowanie Akcji Poczta Miłosierdzia w Archidiecezji Białostockiej