KSM Białystok


Sesja Zarządów KSM w Płocku


W dniach 26-28 lutego, Zarządy Diecezjalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z całej Polski gościły w Płocku na Sesji Zarządów Krajowej Rady KSM. Podczas trzydniowych obrad, doszło do wyboru nowego prezydium Krajowej Rady KSM.

W skład nowego prezydium weszli:

Ilona Trojnar – Przewodniczący (diecezja siedlecka)
Wioletta Pietraszko – Zastępca Przewodniczącego (diecezja drohiczyńska),
Anna Dzwonkowicz – Zastępca Przewodniczącego (diecezja rzeszowska),
Aleksandra Samula – Sekretarz (diecezja pelplińska),
Piotr Kurianowicz – Skarbnik (diecezja ełcka). Krajowa Komisja Rewizyjna: Paweł Kurasz – Przewodniczący (archidiecezja przemyska), Mateusz Kuźniar – Zastępca Przewodniczącego (archidiecezja przemyska), Łukasz Charuba – Sekretarz (archidiecezja łódzka).

Naszą Archidiecezję reprezentowała delegacja w składzie:

-Małgorzata Karpiesiuk – prezes

-Jarosław Sokół – vice prezes

-Alicja Dąbrowska – skarbnik

-Rafał Andrzej Drzewiecki – członek zarządu

-ksiądz Wojciech Kapica – asystent kościelny zarządu

Sesja Zarządów Płock