KSM Białystok


Zjazd Diecezjalny


W sobotę 21 maja w kościele Świętej Trójcy Supraślu odbył się Zjazd Diecezjalny. Uczestniczyli w nim Prezesi, delegaci i członkowie działających w naszej Archidiecezji Oddziałów i Koła. Zjazd rozpoczęliśmy Mszą Świętą sprawowaną przez naszych Księży Asystentów, a następnie zostały przeprowadzone obrady, w następującym porządku:

  • Przedstawienie informacji na temat ostatnich akcji
  • Prezentacja dokonań Oddziałów i Koła
  • Przedstawienie planów Zarządu na przyszłość
  • Przedstawienie wakacyjnych propozycji Prezydium Krajowej Rady
  • Informacje Skarbnika i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej
  • Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu
  • Po zakończonych obradach integrowaliśmy się przy wspólnym ognisku.