KSM Białystok


Zebranie założycielskie oddziału KSM przy parafii p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.


7-ego października przy parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku został zawiązany oddział Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży.

Wybrano zarząd w składzie

Grzegorz Bejda – prezes