KSM Białystok


Spotkanie z Arcybiskupem Edwardem Ozorowskim


W dniu 2 kwietnia br. odbyło się spotkanie Arcybiskupa Metropolity z członkami Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Białostockiej.

Tematem spotkania była działalność KSM w Archidiecezji Białostockiej. Arcybiskup Metropolita podkreślił, że oprócz charakterystycznego dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży działania, ważna jest także właściwa formacja, odpowiadająca stawianym przez młodzież pytaniom.

Poruszona została również kwestia ostatnio organizowanych i planowanych przez KSM akcji oraz tworzenia nowych kół i oddziałów Stowarzyszenia. Metropolita Białostocki przypomniał również znaczenie współorganizowanych przez KSM Archidiecezji Białostockiej Diecezjalnych Dni Młodzieży.

Na zakończenie spotkania Ksiądz Arcybiskup wyraził nadzieję, że osoby obecnie będące członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, po osiągnięciu wieku określonego w statucie Stowarzyszenia, zasilą szeregi Akcji Katolickiej.