KSM Białystok


Krajowa Rada KSM w Warszawie.


Krajowa Rada KSM w Warszawie (ks. Piotr Kobeszko, Józef Jurkowski, Damian Piekut, Marcin Koźniewski)
———-
Krajowa Rada Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży obradowała 16 maja w sali plenarnej Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Spotkanie dotyczyło m.in.: rozwoju KSM-owskiej Ogólnopolskiej Szkoły Języków Obcych
eMKa, inicjatyw wakacyjnych oraz akcji pod hasłem „BEZPIECZNE WAKACJE” organizowanej na terenie całego kraju, podsumowania ogólnopolskiej inicjatywy „Dlaczego STOP narkotykom?”, rozwoju KSM-owskich Kół Akademickich, a także aktywnego włączania się w coroczną organizację Dnia
Papieskiego.

Oprócz wspomnianych inicjatyw podjęto również decyzję o organizacji ogólnopolskich rozgrywek sportowych oraz zakładaniu przez KSM lokalnych grup teatralnych.

W obradach Rady Krajowej Stowarzyszenia udział wzięli przedstawiciele 25 Zarządów Diecezjalnych KSM z całej Polski, w tym Diecezjalni Księża Asystenci.

Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży to ogólnopolska organizacja młodzieżowa powołana do istnienia przez Konferencję Episkopatu Polski. Obecnie KSM liczy blisko 30 tys. członków działających w ponad 2000 oddziałach parafialnych oraz kołach szkolnych i akademickich na terenie całego kraju.
———
Żródło