KSM Białystok


Rada Krajowa KSM


11 maja w Warszawie odbyły się obrady Krajowej Rady KSM. Dyskutowaliśmy tam nad najważniejszymi aktualnymi sprawami KSM w Polsce. Udzieliliśmy również absolutorium Prezydium. KSM AB reprezentowali Małgorzata Karpiesiuk i Wojciech Wilczewski.

2013-05-11 15.18.25