KSM Białystok


Białystok – NMP Królowej Rodzin


Strona internetowa oddziału

Powiększ mapę

Już od października 2008 r. z inicjatywy ks. Piotra Kobeszki i młodzieży parafii NMP Królowej Rodzin odbywały się cotygodniowe spotkania, na których poruszaliśmy nurtujące nas problemy związane z naszym życiem i wiarą. Włączaliśmy się też czynnie w życie parafii.
Kiedy dowiedzieliśmy się o powołaniu przez Księdza Arcybiskupa na terenach naszej diecezji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz mieliśmy okazję zdobyć dzięki ks. Piotrowi podstawowe informacje na temat Stowarzyszenia i jego sposobu funkcjonowania, wzbudziło się w nas wiele wątpliwości, a jednocześnie zrodziła się chęć utworzenia w naszej parafii oddziału KSM. Ostatecznie, po otrzymaniu zgody Księdza Proboszcza, podjęliśmy decyzję o organizacji w dniu 27 marca 2009 r. spotkania założycielskiego oddziału parafialnego. Zgodnie ze Statutem KSM odbyły się głosowania, podczas których wybraliśmy Kierownictwo oraz Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

Kierownictwo:
Prezes – Martyna Krahel
Wiceprezes – Tomasz Malinowski
Skarbnik – Izabela Popławska
Sekretarz – Patryk Komarowski
Zastępca Sekretarza – Łukasz Ruminowicz

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Mateusz Nizio
Zastępca – Jakub Pogorzelski
Członkini – Joanna Sieńko

Parafialnym asystentem KSM ksiądz proboszcz mianował księdza Piotra Kobeszko.

1 października 2010 r. odbyły się wybory uzupełniające, po których skład Kierownictwa zmienił się następująco:

Prezes – Martyna Krahel
Wiceprezes – Tomasz Malinowski
Skarbnik – Łukasz Ruminowicz
Sekretarz – Patryk Komarowski
Zastępca Sekretarza – Marlena Kuryś

Stan oddziału na chwilę obecną:
26 marca 2011 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału, podczas którego, zgodnie ze Statutem KSM Archidiecezji Białostockiej, zatwierdzonym przez Arcybiskupa Metropolitę Białostockiego Edwarda Ozorowskiego, wybrano Kierownictwo II kadencji. W skład Kierownictwa wchodzą obecnie następujące osoby:

Prezes – Łukasz Ruminowicz
Wiceprezes – Jakub Pogorzelski
Skarbnik – Joanna Sieńko
Sekretarz – Marlena Kuryś
Zastępca Sekretarza – Magdalena Sobolewska

Obecnie nasz oddział liczy 22 osoby.

Naszą formację prowadzimy w ramach dwóch zastępów:
– Zastęp Młodszy – osoby poniżej 18 roku życia – spotkania w piątki o godz. 20.00,
– Zastęp Starszy – osoby powyżej 18 roku życia – spotkania w piątki o godz. 18.45.

Jako KSM podejmujemy wiele cyklicznych akcji:
– przygotowanie czuwania w rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II;
– przygotowanie Adoracji Krzyża dla młodzieży w wieczór poprzedzający Niedzielę Palmową;
– sprzedaż pocztówek wielkanocnych i bożonarodzeniowych;
– oprawa muzyczna Drogi Krzyżowej ulicami osiedla;
– przygotowanie grobu pańskiego w naszym kościele;
– pomoc w przygotowaniu młodzieży gimnazjalnej do Sakramentu Bierzmowania;

Więcej informacji o nas możesz znaleźć na stronie internetowej naszego oddziału. Adres znajdziesz na górze tej strony.