KSM Białystok


Narodowy Dzień Życia


Dnia 24 marca w Narodowy Dzień Życia o godzinie 17:00 w Auli II Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej odbyła się konferencja pt. „Żyjesz?!”. Prelekcje wygłosili ks. prof. dr hab. Józef Zabielski oraz Pan Marek Jurek, Marszałek Sejmu RP w latach 2005-2007.

Jako pierwszy głos zabrał ks. Józef Zabielski, który przedstawił aspekt moralny związany z wartością życia. Zwrócił uwagę na dewaluację wartości życia ludzkiego. Człowiek, by zalegalizować zabijanie istot ludzkich tworzy sztucznie, podstępnie i w większości dla sprawy (a nie dla prawdy), by w imię zasad demokracji uchwalać prawo do aborcji i eutanazji. Bardzo łatwo stawia siebie w roli decydenta, które życie jest ważniejsze. Tworzy prawo o eutanazji i równocześnie w imię źle pojętych tzw. „praw człowieka” dokonuje inwazji na obce państwo. Aborcja jest plagą 83% krajów bogatych i 19% krajów biednych. Życie zdecydowanie bardziej chronią państwa Afryki i Ameryki Południowej niż Azji i Europy. Europa jest tu w głębokim impasie.

Marszałek Marek Jurek w swoim wystąpieniu powiedział o przeciwnościach związanych z prawną ochroną życia, jakie spotyka nasze dość dobre prawodawstwo. M.in. podał przykład, jak fałszywa reinterpretacja ustawy w Polsce, w roku 2008 pozwoliła na zabicie dziecka poczętego, wprowadzając niebezpieczny precedens. Stało się to przy milczącej, w tej sprawie, opozycji parlamentarnej. Omawiając szeroko problematykę ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, skonstatował, że prawna ochrona życia w Polsce, nie jest nam na zawsze dana, musi być ciągle pielęgnowana.

W drugiej części spotkania wywiązała się dyskusja na temat moralności w polityce i w postępowaniu ludzkim w kontekście obrony życia i wartości chrześcijańskich. W dyskusji zwrócono uwagę m. in. na częste przedkładanie wartości życia zwierzęcia nad życie człowieka.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Białostockiej. W spotkaniu uczestniczyło około 50 osób.
Opracowane przez
Marcin Koźniewski

Zapowiedzi i komentarze medialne (dostęp 24-03-2011 r. godz. 22:00):
http://www.weekend.podlasie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1024&Itemid=1
http://www.archibial.pl/ogloszenia.php?ogl=474
http://odnowa.bialystok.pl/
http://akadera.bialystok.pl/index.php/main/news/8701
http://www.imprezy.bstok.pl/?impreza=7975
http://www.tvp.pl/bialystok/aktualnosci/spoleczne/narodowy-dzien-zycia/4196709
http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/region/id/56732