KSM Białystok


Marsz Życia


plakat Marsz Życia 2011

W dniu 15 maja odbył się II Marsz Życia organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Białostockiej. Marsz poprzedziła msza św. w parafii pod wezwaniem św. Rocha. Msza rozpoczęła się o godzinie 14:30 po mszy około godziny 15:40 wyruszył marsz. Marsz przeszedł ul. Lipową i ul Rynek Kościuszki i zakończył się pod Katedrą. W marszu wzięła udział również orkiestra dęta która prowadziła marsz i po jego zakończeni dała pokaz musztry. W marszu wzięło udział około 1 tys. osób według danych Policji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział w marszu i zapraszamy za rok.