KSM Białystok


Droga S8


Prezydent Miasta Białegostoku, Pan Tadeusz Truskolaski, zaapelował do wszystkich mieszkańców naszego województwa, w tym również szczególnie do przedsiębiorców i ludzi aktywnych społecznie o przyłączenie się do protestu przeciwko wstrzymaniu realizacji drogi ekspresowej S8.
Zaniechanie realizacji drogi ekspresowej S8 na odcinku Wyszków – Białystok w perspektywie najbliższej przyszłości będzie miało wiele negatywnych skutków zarówno ekonomicznych jak i społecznych. Będzie skutkowało dalszą marginalizacją naszego pięknego miasta i regionu. Powstanie bariera infrastrukturalna, trudna do pokonania, hamująca dynamiczny rozwój regionu, co będzie skutkowało coraz większą dysproporcją w rozwoju między województwem podlaskim a innymi regionami naszego kraju.
Program rozwoju infrastruktury drogowej proponowany przez rząd polski znacząco uderzy przede wszystkim w obszary o gorszej dostępności do szlaków komunikacyjnych, w tym szczególnie we wschodnią Polskę, a tym samym będzie się sprzeciwiał wprost zrównoważonemu rozwojowi naszego kraju.
W związku z powyższym Zarząd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Białostockiej, mając na celu dobro społeczne rozwoju naszego regionu, zwraca się z prośbą poparcia petycji Prezydenta Miasta Białegostoku o umieszczenie w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 realizacji drogi S8 na odcinku Wyszków – Białystok wśród priorytetowych zadań inwestycyjnych.
Zachęcamy do przyłączenia się do akcji poprzez złożenie swojego podpisu pod listą protestacyjną.

Szersze stanowisko Zarządu Diecezjalnego oraz formularz protestu można znaleźć poniżej:

Pismo przewodnie
Formularz protestu