KSM Białystok


Zjazd Diecezjalny 23 października


W sobotę 23 października 2010 r., godz. 17:00 odbędzie się Zjazd Diecezjalny KSM Archidecezji Białostockiej. Obrady odbędą się na plebanii parafii pw. NMP Królowej Rodzin w Białymstoku (ul. NMP Królowej Rodzin 6).

Zobacz na mapie

Za Statutem KSM (par. 33) przypominamy:

Najwyższą władzą Stowarzyszenia w diecezji jest Zjazd Diecezjalny Stowarzyszenia. Uczestniczą w nim z urzędu prezesi oddziałów parafialnych i kół środowiskowych, księża asystenci, oraz – z wyboru – po jednym delegacie wybranym podczas zebrań oddziałów lub kół Stowarzyszenia.

Mimo ograniczonego statutowo do wąskiego grona prawa głosu, na obrady Zjazdu zapraszamy jednak oczywiście wszystkich KSM-owiczów.

Plan obrad:

 1. modlitwa
 2. przedstawienie kandydatów
 3. wybory
 4. informacje bieżące Zarządu

Wybierzemy trzech członków Zarządu na zwolnione miejsca (zastępcę sekretarza, członka i członka delegata na Krajową Radę). W wyborach (zgodnie z par. 20 Statutu) kandydować mogą członkowie zwyczajni oraz juniorzy – osoby, które ukończyły 16 rok życia i odbyły co najmniej półroczny staż kandydacki lub były członkami założycielami Oddziału.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur na adres wpwil@wp.pl. Warto załączyć zdjęcie kandydata oraz informację, dlaczego chciałby uczestniczyć w pracach Zarządu. Informacje te będą publikowane poniżej.

Kandydatury można zgłaszać do samego momentu głosowania. Prosimy jednak (nie jest to wiążące) o czynienie tego wcześniej, aby głosujący mogli podjąć jak najlepszą decyzję.

Dotychczas zgłoszeni kandydaci

Anna Kosacka

Dlaczego chce pracować w Zarządzie?
Żeby w większym stopniu pracować dla dobra KSM-u.
Dyspozycyjność: Jeśli istnieje uzasadniona potrzeba mogę być dostępna przez cały dzień a nawet w nocy.
Dlaczego warto na mnie głosować:

 • sumiennie wywiązuje się z powierzanych mi zadań
 • mam liczne kontakty głównie w sferach studenckich
 • mam kilka pomysłów na to co jeszcze można zrobić w KSM-ie i co KSM może zrobić dla innych
 • wiem jak skutecznie poprawić funkcjonowanie KSM-u

Rafał Drzewiecki
Dlaczego chce pracować w Zarządzie?
Swoją pracą w zarządzie chciałbym wpłynąć na dalszy rozwój Ksm-u Archidiecezji białostockiej
Ale dostrzegam też że ta praca może przynieść mi pewną wiedzę i pozwolić zwiększyć moje umiejętności które mam nadzieje przysłużą się Ksm-owi

  Ze swojej strony mogę obiecać, że będę

   Uczciwy

    Solidny

     Otwarty

      I chętny do pracy!!!

  Łukasz Ruminowicz

  Dlaczego chcę pracować w Zarządzie?
  Ponieważ od pierwszych chwil istnienia KSMu w naszej archidiecezji bardzo zależy mi na rozwoju KSM naszej archidiecezji i chciałbym się do tego w jak największym stopniu przyczynić. Mam także świadomość, że zaangażowanie w prace Zarządu może być również bardzo dobrą inwestycją w siebie i we własny rozwój.

  Ze swej strony mogę zapewnić, że powierzone obowiązki będę wypełniał z największą starannością i pełnym zaangażowaniem dla dobra KSMu.

  GOTÓW!