KSM Białystok


25.10.2016

wtorek

Ewangelia na dziś

Łk 13, 18-21 Przypowieści o ziarnku gorczycy i o zaczynie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus mówił: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach».
I mówił dalej: «Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło».
Oto słowo Pańskie.

sowing

Zastanów się!

 • Na początku modlitwy przyjmij taką postawę ciała, która pozwoli Ci modlić się przez kilkadziesiąt minut. Weź kilka głębszych oddechów. Uświadom sobie, że się zatrzymałeś. Zobacz, co jeszcze w Tobie gdzieś „pędzi”, może przed czymś ucieka. Poczuj swoje ciało. Przypomnij sobie, po co się zatrzymałeś – aby się modlić. Modlić się, to znaczy spotkać z Bogiem. Podjąć z Nim dialog. Ty chcesz wypowiedzieć swoje serce, ale On też chce mówić do Ciebie. Może będą też momenty wspólnego milczenia, trwania we wzajemnej obecności. Twojej przy Bogu i Boga przy Tobie.
 • Rozpocznij znakiem krzyża. Poproś Boga, aby wszystkie Twoje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu. Zaproś Ducha Świętego, aby Cię prowadził i objawiał Jezusa.
 • Krótki fragment Ewangelii na dzisiaj przedstawia dwie wymowne przypowieści: o ziarnku gorczycy i zakwasie chlebowym. Jezus pragnąc przybliżyć prawdę o Królestwie Bożym posłużył się obrazami zaczerpniętymi z codziennego życia. Ojcowie Kościoła interpretując te fragmenty zwracali uwagę na różne aspekty. Św. Hieronim porównuje małość ziarenka gorczycy do początkowej nieatrakcyjności nauki Ewangelii, która nie jaśnieje tak, jak nauki ówczesnych filozofów. Wydaje się śmieszna, niedorzeczna, czy nawet skandaliczna. Św. Ambroży mówi, że ziarno gorczycy początkowo wydaje się zwykłym. Dopiero jak się je zetrze, czyli skonfrontuję siłę nauki z przeciwnościami, zaczyna roztaczać swoją woń, czyli pokazywać swoją prawdziwą siłę i znaczenie.
 • Jedno z opowiadań zasłyszanych w Ameryce Południowej opowiada o rosnącym drzewku gorczycy, które bardzo niepokoiło się o swój rozwój. Nie było jak inne drzewa – nie dawało owoców. Ciągle czekało i zastanawiało się nad sensem swojego istnienia. Stawało się coraz bardziej nieszczęśliwe i sfrustrowane, aż pewnego dnia usłyszało głos: „Twoim zadaniem jest rosnąć”. Uwierzyło temu przesłaniu i skoncentrowała na tym wszystkie swoje siły. A gdy urosło stało się ostoją dla ptaków i innej zwierzyny. Mogło obserwować rodzące się pisklęta, które stawały się coraz bardziej samodzielne. Drzewo było dla nich domem i ostoją bezpieczeństwa.
 • Opowieść o drzewie mówi o szukaniu swojego powołania osobistego, o niecierpliwości i o chęci działania. Można zestawić je z Jezusem, który przez 30 lat prowadził życie ukryte, przez 3 lata nauczał, a tego, co było najważniejsze, dokonał w 3 dni.
 • Kolejna przypowieść o zakwasie, który przemienia mąkę w ciasto na chleb, zainspirowała małżeństwo Gajdów do wytłumaczenia wzajemnej relacji pomiędzy duchowością a psychologią, i sposobu, w jaki działa w nas łaska. Trzy miary mąki symbolizują trzy poziomy człowieka: ciało, psychika i dusza. Łaska jest mocą od Boga, która jednoczy i przemienia te trzy elementy i uzdalnia do relacji z Bogiem. Św. Jan Chryzostom mówi o tym, że działanie kwasu nie niszczy lecz przemienia. Ważne w naszym życiu jest to, co było i co jest w teraźniejszości, bo łaska bazuje na naturze.
 • Która z przypowieści przemawia do Ciebie bardziej? Na co Bóg pragnie zwrócić dziś Twoją uwagę?
 • Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – lęku, niepewności ale może i nadziei na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z przyjacielem.
 • Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy „Ojcze nasz”.
 • Po modlitwie poświęć kilka chwil na refleksję jak Ci się modliło. Co Ci pomagało. Co przeszkadzało w spotkaniu.
 • Zachęcamy, byś zapisał sobie refleksje po modlitwie, jakieś szczególne poruszenia czy myśli, które będą takim swoistym dziennikiem duchowym z tych rek. Te zapiski mogą Ci pomóc zobaczyć drogę, po której Pan Cię prowadzi, ścieżki, po których On idzie z Tobą przez życie.

Żródło – Ania Goliszek
Żródło – Izabela Krawczyk

Komentarz do Ewangelii

„Królestwo Boże podobne jest do ziarnka gorczycy.”We wrześniu 1998 roku Kościół katolicki w Bułgarii rozpoczął akcję zbierania podpisów przeciwko ustawie aborcyjnej. Po ludzku biorąc, jest to inicjatywa bez szans sukcesu. Katolicy stanowią bowiem bardzo niewielką cząstkę społeczeństwa bułgarskiego i zapewne niewiele uda im się dokonać w obronie dziecka poczętego. Natomiast już teraz katolicy ściągnęli na siebie z tego powodu ostre ataki mass mediów. Ale na tym właśnie polega duch Ewangelii. My wierzymy, że Królestwo Boże bywa podobne do ziarnka gorczycy. Na pewno sam Bóg stoi po stronie dzieci poczętych, których życie jest zagrożone. Dlatego ich sprawa w końcu na pewno zwycięży. Na pewno to ziarnko gorczycy rozrośnie się z czasem w wielkie drzewo, w którego gałęziach ptaki będą budowały sobie gniazda. Podam jeszcze inny przykład, jak głęboko prawdziwa jest ta przypowieść Pana Jezusa o ziarnie gorczycznym. Tak się złożyło, że miałem ostatnio kontakt z kilkoma parami narzeczonych, które z radością i dumą opowiadały mi kolejno o swoim trwaniu w czystości przedmałżeńskiej. Dzisiejszym młodym jest trudniej niż ich rodzicom czy dziadkom zachować zasady nauki Bożej w tym względzie. Ale kiedy w swojej pracy nad dochowaniem czystości przedmałżeńskiej osiągają sukces, zaczynają rozumieć, że pracują w ten sposób nad trwałością swojego przyszłego małżeństwa. Że przynoszą w ten sposób Panu Bogu malutkie ziarenko gorczyczne i ufają, że z czasem rozrośnie się ono w wielkie drzewo.Tak, Królestwo Boże podobne jest do ziarnka gorczycy. Powierzajmy się Chrystusowi nie dlatego, że na świecie jest półtora miliarda, a może i dwa miliardy chrześcijan, ale dlatego, że Chrystus jest Zbawicielem. Wypełniajmy Boże przykazania nie dlatego, że wielu innych je zachowuje, ale dlatego, że są one darem Bożym dla nas i że stoją na straży naszego dobra.o. Jacek Salij

Żródło

<<<< Ewangelia z dnia wczorajszego  Ewangelia na dzień następny >>>>