KSM Białystok


17.10.2016

poniedziałek

Ewangelia na dziś

Łk 12, 13-21 Gromadzić skarby przed Bogiem

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem».
Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?»
Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia».
I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra.
I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj”.
Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?”
Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem».
Oto słowo Pańskie.

003-rich-fool

Zastanów się!

  • Na początku modlitwy przyjmij taką postawę ciała, która pozwoli Ci modlić się przez kilkadziesiąt minut. Weź kilka głębszych oddechów. Uświadom sobie, że się zatrzymałeś. Zobacz, co jeszcze w Tobie gdzieś „pędzi”, może przed czymś ucieka. Poczuj swoje ciało. Przypomnij sobie, po co się zatrzymałeś – aby się modlić. Modlić się, to znaczy spotkać z Bogiem. Podjąć z Nim dialog. Ty chcesz wypowiedzieć swoje serce, ale On też chce mówić do Ciebie. Może będą też momenty wspólnego milczenia, trwania we wzajemnej obecności. Twojej przy Bogu i Boga przy Tobie.
  • Rozpocznij znakiem krzyża. Poproś Boga, aby wszystkie Twoje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu. Zaproś Ducha Świętego, aby Cię prowadził i objawiał Jezusa.
  • Prośba: o łaskę odkrycia, co jest moim skarbem
  • Każdy człowiek żyje „po coś”. Musi widzieć sens swojego bycia na ziemi, aby nie odebrać sobie życia. Dla jednych jest to drugi człowiek, relacja z Bogiem, dla innych praca, zdobywanie dóbr materialnych. Jezus nie potępia samego faktu posiadania pieniędzy. Pokazuje jednak, że ważne jest, aby to nie one stały się miernikiem naszej wartości, czy wartości drugiego człowieka. Spróbuj zobaczyć, jak to jest w Twoim życiu? Co jest dla Ciebie bogactwem? Co nadaje sens Twojemu życiu?
  • Czy przywiązujesz wagę do tego jak wyglądasz, jaki masz telefon, jak się ubierasz? Czy próbujesz tym stać się kimś lepszym, kimś kto się wyróżnia?
  • Czy oceniasz ludzi przez to co posiadają, czasem nawet nie znając ich serc?
  • Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – lęku, niepewności ale może i nadziei na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z przyjacielem.
  • Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy „Ojcze nasz”.
  • Po modlitwie poświęć kilka chwil na refleksję jak Ci się modliło. Co Ci pomagało. Co przeszkadzało w spotkaniu.
  • Zachęcamy, byś zapisał sobie refleksje po modlitwie, jakieś szczególne poruszenia czy myśli, które będą takim swoistym dziennikiem duchowym z tych rek. Te zapiski mogą Ci pomóc zobaczyć drogę, po której Pan Cię prowadzi, ścieżki, po których On idzie z Tobą przez życie.

Żródło – Ania Goliszek
Żródło

Komentarz do Ewangelii

W naszym życiu często możemy spotkać sytuacje, gdzie osiągając coś, widząc jakiś przedmiot w sklepie, jakieś ubranie, chcemy to zdobyć, mając wrażenie, że to sprawi, że będziemy ‘kimś’ w oczach innych, ale też w swoich oczach. Jezus wyraźnie mówi o tym, że wszystko co materialne nie ma takiego znaczenia jak to, jakimi jesteśmy ludźmi, jakie mamy serce, jak kochamy. Podaje przykład zamożnego człowieka, który zaślepiony swoim bogactwem nie pomyślał, że może to wszystko stracić odchodząc z tego świata. Na jego przykładzie możemy uczyć się tego, że to co najważniejsze w oczach Boga jest niewidoczne dla oczu.

Żródło

<<<< Ewangelia z dnia wczorajszego  Ewangelia na dzień następny >>>>