KSM Białystok


16.10.2016

niedziela

Ewangelia na dziś

Łk 18, 1-8 Wytrwałość w modlitwie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus odpowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.
W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie”».
I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»
Oto słowo Pańskie.

53ordinarioc29

Zastanów się!

 • Na początku modlitwy przyjmij taką postawę ciała, która pozwoli Ci modlić się przez kilkadziesiąt minut. Weź kilka głębszych oddechów. Uświadom sobie, że się zatrzymałeś. Zobacz, co jeszcze w Tobie gdzieś „pędzi”, może przed czymś ucieka. Poczuj swoje ciało. Przypomnij sobie, po co się zatrzymałeś – aby się modlić. Modlić się, to znaczy spotkać z Bogiem. Podjąć z Nim dialog. Ty chcesz wypowiedzieć swoje serce, ale On też chce mówić do Ciebie. Może będą też momenty wspólnego milczenia, trwania we wzajemnej obecności. Twojej przy Bogu i Boga przy Tobie.
 • Rozpocznij znakiem krzyża. Poproś Boga, aby wszystkie Twoje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu. Zaproś Ducha Świętego, aby Cię prowadził i objawiał Jezusa.
 • Poproś dziś Jezusa o wytrwałość w modlitwie.
 • Czym jest modlitwa? O modlitwie można mówić jedynie w odniesieniu do Boga. Jest ona przestrzenią, w której buduje się relację z Bogiem. Zawiązuje, pogłębia. Jest miejscem, gdzie Bóg może się spotykać z człowiekiem.
 • Nie jedynym, ale uprzywilejowanym. To człowiek potrzebuje się modlić – zatrzymać się, aby doświadczyć łaski. Bóg może się z nami spotykać poza czasem naszej modlitwy, ale czy my jesteśmy w stanie to zauważyć, przyjąć, zacząć współpracować? Jak rozumiesz modlitwę. Jaki czas na nią przeznaczasz? Jak ona wygląda? Czym dla Ciebie jest?
 • Sędzia z dzisiejszej przypowieści spełnił prośbę, bo chciał mieć „święty spokój”. Nie miał żadnej relacji z tą wdową. Nic go z nią nie łączyło. I zapewne po „załatwieniu sprawy” więcej się nie spotkali. Byli dla siebie obcymi ludźmi. Taki sposób wysłuchania prośby Jezus zestawia z tym, jak Bóg to robi. Bóg wysłuchuje naszych modlitw, bo nas kocha. Ma z nami głęboką relację. Wysłuchuje nie znaczy spełnia to, o co prosimy – to są dwie różne rzeczy. Bóg jest skierowany do każdego człowieka osobiście i wsłuchany w to, co ten do Niego mówi. Inna rzecz, że czasami z drugiej strony jest głucha cisza…
 • Czym zatem jest prawdziwe słuchanie? Ukierunkowaniem na drugą osobę. Patrzeniem na tego, który mówi z miłością, cierpliwością. Współodczuwanie razem z nim. I spełnianiem prośby nie po to, by mieć „święty spokój”, ale dlatego, że nam z tą osobą relację. Jak Ty słuchasz innych? Szczególnie tych, którzy może naprzykarzają Ci się swoim mówieniem, proszeniem, obecnością. Jak słuchasz najbliższe Ci osoby? Żonę, męża, dzieci, rodziców, przyjaciół? Jak słuchasz tych, którzy są Ci obcy?
 • Czy modlę się cierpliwie w danej intencji?
 • Czy nie tracę wiary, że Bóg wysłuchuje moje prośby?
 • Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – lęku, niepewności ale może i nadziei na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z przyjacielem.
 • Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy „Ojcze nasz”.
 • Po modlitwie poświęć kilka chwil na refleksję jak Ci się modliło. Co Ci pomagało. Co przeszkadzało w spotkaniu.
 • Zachęcamy, byś zapisał sobie refleksje po modlitwie, jakieś szczególne poruszenia czy myśli, które będą takim swoistym dziennikiem duchowym z tych rek. Te zapiski mogą Ci pomóc zobaczyć drogę, po której Pan Cię prowadzi, ścieżki, po których On idzie z Tobą przez życie.

Żródło – Grzegorz Ginter SJ
Żródło – Justyna Jasińska

Komentarz do Ewangelii

W świecie, gdzie mamy wszystko od razu, na „już”, trudno trwać cierpliwie i czekać. Bóg nie od razu spełni nasze prośby. Łatwo stracić wiarę, że On w ogóle wysłuchuje nasze prośby. Jezus sam wskazuje na to, by modlić się i nie ustawać w modlitwach. Św. Monika bardzo długo modliła się o nawrócenie swojego syna Augustyna. W tym czasie oczekiwania Bóg może przemieniać serca osób, których ta modlitwa dotyczy, tylko może to trwać wiele czasu.

Żródło- Justyna Jasińśka

<<<< Ewangelia z dnia wczorajszego  Ewangelia na dzień następny >>>>