KSM Białystok


13.10.2016

czwartek

Ewangelia na dziś

Łk 11, 47-54 Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w Prawie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie:
«Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców; gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.
Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona.
Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli».
Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go podchwycić na jakimś słowie.
Oto słowo Pańskie.

jesus_temple

Zastanów się!

 • Na początku modlitwy przyjmij taką postawę ciała, która pozwoli Ci modlić się przez kilkadziesiąt minut. Weź kilka głębszych oddechów. Uświadom sobie, że się zatrzymałeś. Zobacz, co jeszcze w Tobie gdzieś „pędzi”, może przed czymś ucieka. Poczuj swoje ciało. Przypomnij sobie, po co się zatrzymałeś – aby się modlić. Modlić się, to znaczy spotkać z Bogiem. Podjąć z Nim dialog. Ty chcesz wypowiedzieć swoje serce, ale On też chce mówić do Ciebie. Może będą też momenty wspólnego milczenia, trwania we wzajemnej obecności. Twojej przy Bogu i Boga przy Tobie.
 • Rozpocznij znakiem krzyża. Poproś Boga, aby wszystkie Twoje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu. Zaproś Ducha Świętego, aby Cię prowadził i objawiał Jezusa.
 • Prośba: o przyjęcie łaski Bożej i Jego zbawienia.
 • Jezus mówi, iż krew proroków będzie pomszczona. Ale w jaki sposób? Jezus o tym nie mówi. Wczytaj się w słowa, które wypowiada św. Paweł. Mówi on, iż nasze odkupienie i odpuszczenie grzechów przychodzi do nas przez krew Jezusa. Krew za krew. W jaki sposób pomszczona? Nie giną ci, którzy zabijali proroków, ani ich potomkowie, ale umiera Jezus. Bóg na siebie bierze winę i wybawia nas od niej.
 • Mowa jest o prorokach i apostołach, których dawne pokolenia zabijały, nie chcąc ich słuchać gdy wzywali do zmiany życia, nawrócenia. Czy takich głosów nie masz również w sobie? Głos wewnętrznego proroka, który wzywa do nawrócenia. Co z nim robisz? Może też go w sobie „zabijasz”? Spróbuj przypomnieć sobie takich Twoich „proroków” oraz to, do czego Cię wzywali. Cokolwiek zobaczysz czy sobie uświadomisz – nie potępiaj siebie, po prostu zobacz, przyjmij że tak właśnie było.
 • Wczytaj się teraz powoli w słowa św. Pawła. To słowo jest dla Ciebie. Mówi, co Bóg uczynił dla Ciebie przez Jezusa. Czy przyjmujesz te słowa? Zobacz, że mówią one o wybraniu Ciebie przed założeniem świata. Bóg chce, byś istniał i nadal podtrzymuje Twoje życie. A pomszczenie wszelkiego zła, jakie w sobie byś odnalazł, dokonuje się przez śmierć Jezusa, którą przyjmuje ze względu na Ciebie – dla Ciebie. Co chcesz powiedzieć Jezusowi w tej sytuacji? Wypowiedz to w rozmowie z Nim na koniec tej modlitwy.
 • Czy nie stawiam się w roli człowieka najmądrzejszego?
 • Czy nie narzucam swoich subiektywnych poglądów innym?
 • Jak traktuje ludzi, którzy się ze mną nie zgadzają?
 • Czy nie szukam okazji, aby „pochwycić kogoś na słowie”, żeby móc go krytykować, wykazać swoją wyższą nad nim?
 • Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – lęku, niepewności ale może i nadziei na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z przyjacielem.
 • Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy „Ojcze nasz”.
 • Po modlitwie poświęć kilka chwil na refleksję jak Ci się modliło. Co Ci pomagało. Co przeszkadzało w spotkaniu.
 • Zachęcamy, byś zapisał sobie refleksje po modlitwie, jakieś szczególne poruszenia czy myśli, które będą takim swoistym dziennikiem duchowym z tych rek. Te zapiski mogą Ci pomóc zobaczyć drogę, po której Pan Cię prowadzi, ścieżki, po których On idzie z Tobą przez życie.

Żródło – Grzegorz Ginter SJ
Żródło – Albert Kędzierski

Komentarz do Ewangelii

Często w ludziach pojawia się pokusa przekazywania na siłę i narzucania innym swoich subiektywnych przemyśleń, odczuć, wrażeń etc. Jeszcze dalszą postawę z tym związaną reprezentowali współcześni Jezusowi uczeni w Prawie. Sami w głównej mierze skupiali się na zachowywaniu tylko powierzchownie na znajomości Pisma, poprzez przestrzeganiu tylko zewnętrznych nakazów zakazów Prawa. Nie dość, że sami zgubili istotę objawienia Bożego, to jeszcze narzucali to wszystkim innym dookoła, zabraniali ludziom osobistego poszukiwania Boga.
Ciągle potrzebujemy stawać się bardziej w roli ucznia, niż wszechwiedzącego nauczyciela.

Żródło – Albert Kędzierski

<<<< Ewangelia z dnia wczorajszego  Ewangelia na dzień następny >>>>